Είστε εδώ

Βαβούρης Σταύρος, «Απέναντι στο δρόμο “που δε βγαίνει”», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4273-4275