Είστε εδώ

Τασιόπουλος Βαγγέλης, «Σταύρος Βαβούρη, ο ποιητής που δόξασε την αναπηρία του», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4321-4322