Είστε εδώ

Ντέλλα Όλγα, «Το προσωπείο της οδύνης. Μια στάση στην “Άρια της Μαρίας” του Σταύρου Βαβούρη», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4276-4295