Είστε εδώ

Πρεβεδουράκης Γιώργος, «RE: 195919772001», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4300-4307