Είστε εδώ

Βαβούρης Σταύρος, «Δεν προσπαθούσα να προφυλαχθώ από τη βροχή», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4272-4273