Είστε εδώ

Γιαννέλου Αγγελική, «“Μπαλλάντα για έναν άνθρωπο που πέθανε”. Σταύρος Βαβούρης», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4206-4210