Είστε εδώ

Μάνιου Γεωργία, «Ο Σταύρος Βαβούρης, ποιητής και ποίημα», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4253-4255