Είστε εδώ

Πανδώρα, έτος 2007, τεύχος 19

«Περιεχόμενα», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 1

Ρωμανός Γιώργος, «Νυχτερινό φως», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 2

Ρωμανός Γιώργος, «Ηλίας Γκρης. Ποιητής, ένα τοπίο μνήμης», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 3

Γκρης Ηλίας, «Δώδεκα χρόνια», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 3-4

Βούλγαρης Κώστας, «[Για τον Ηλία Γκρη]», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 4

Ζήρας Αλέξης, «[Για τον Ηλία Γκρη]», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 4

Κωσταβάρας Θανάσης, «[Για τον Ηλία Γκρη]», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 4

Μερακλής Μιχάλης Γ., «[Για τον Ηλία Γκρη]», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 5

Παρίσης Νικήτας, «[Για τον Ηλία Γκρη]», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 5

Αλεξίου Δημήτρης, «Το εικονοστάσιο των αλειτούργητων αγίων», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 5-7

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Γεύση από χώμα και ουρανό», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 11

Καλούτσας Τάσος, «Σε ανταπόκριση μνήμης και αισθήσεων», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 12-16

Μπακονίκα Αλεξάνδρα, «Οι μετάνοιες», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 17

Μπακονίκα Αλεξάνδρα, «Η σχέση με το χώρο», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 17

Παγανός Γιώργος Δ., «Ουλαλούμ: ποίημα ερωτικό με καταβολές θρησκευτικές», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 18-22

Ριζάκης Κώστας, «Ταυτότητα νεκρού», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 23

Ριζάκης Κώστας, «Αναπάντητη εφηβεία», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 23

Οράτιος, «Carminum Liber primus, V, XI», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 24

Οράτιος, «Ωδών Βιβλίο πρώτο, V, XI», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 25

Πέτσα Λιάνα, «Έφηβος», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 26

Πέτσα Λιάνα, «Ερωτικό», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 26

Πέτσα Λιάνα, «Του μιγαδικού αριθμού», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 26

Πέτσα Λιάνα, «Εγκόλπιο», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 27

Πέτσα Λιάνα, «Μυρωδιές», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 27

Βαναργιώτης Αλέξανδρος, «Ο αόρατος άνθρωπος», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 28-29

Μαρκέας Νίκος, «Ο χαρακτήρας του», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 30-34

Καραμβάλης Δημήτρης, «Ανα-δρομή [I-VII]», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 35-36

Φίλντιση Σοφία, «Ελένη», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 37

Βλάχου-Καραμβάλη Μαριάννα, «Κατάθεση», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 38

Βλάχου-Καραμβάλη Μαριάννα, «[Ανεφάνεις]», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 38

Βλάχου-Καραμβάλη Μαριάννα, «[Ανεπιτήδευτο το φιλί των αισθήσεων της ψυχής]», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 39

Κόραβος Γιάννης, «Τα κάλαντα του Μήτρου», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 40-45

Σταμούλης Γιώργος, «Η τελευταία φωνή», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 46

Σταμούλης Γιώργος, «Τα σημάδια», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 46-47

Σταμούλης Γιώργος, «Της μνήμης», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 47

Τσούπρου Σταυρούλα, «Λογοτεχνία και κινηματογράφος (2). Πώς περιγράφει η κινηματογραφική αφήγηση;», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 48-52

Ιωαννίδης Βασίλης, «[Ραγισμένα λόγια]», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 53

Ιωαννίδης Βασίλης, «[Όταν κοπούν]», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 53

Ιωαννίδης Βασίλης, «[Τρύπησε το ντεπόζιτο]», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 53

Ιωαννίδης Βασίλης, «[Πόσο πολύ]», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 53

Ιωαννίδης Βασίλης, «[Χάλκινα φεγγάρια]», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 53

Κατσαρός Παναγιώτης, «Ι. Νέα Γη», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 54

Κατσαρός Παναγιώτης, «III. Η εποχή του απαλού μπλε», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 54-55

Κατσαρός Παναγιώτης, «IV. Ανακύκλωση», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 55

Βογιατζής Ιωάννης, «Η κραυγή [δ, ε, η, ι, ιβ, ιζ, ιθ]», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 56-57

Τσελίκης Περικλής, «Εφιάλτης», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 58

Τσελίκης Περικλής, «Η πωλήτρια του απέναντι μαγαζιού», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 58-59

Τσελίκης Περικλής, «Φωτογραφία», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 59