Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Ηλίας Γκρης. Ποιητής, ένα τοπίο μνήμης», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 3