Είστε εδώ

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Γεύση από χώμα και ουρανό», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 11