Είστε εδώ

Βαναργιώτης Αλέξανδρος, «Ο αόρατος άνθρωπος», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 28-29