Είστε εδώ

Μαρκέας Νίκος, «Ο χαρακτήρας του», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 30-34