Είστε εδώ

Μπακονίκα Αλεξάνδρα, «Η σχέση με το χώρο», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 17