Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Αναπάντητη εφηβεία», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 23