Είστε εδώ

Παγανός Γιώργος Δ., «Ουλαλούμ: ποίημα ερωτικό με καταβολές θρησκευτικές», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 18-22