Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Νυχτερινό φως», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 2