Είστε εδώ

Κόραβος Γιάννης, «Τα κάλαντα του Μήτρου», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 40-45