Είστε εδώ

Τσούπρου Σταυρούλα, «Λογοτεχνία και κινηματογράφος (2). Πώς περιγράφει η κινηματογραφική αφήγηση;», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 48-52