Είστε εδώ

Καλούτσας Τάσος, «Σε ανταπόκριση μνήμης και αισθήσεων», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 12-16