Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1998, τεύχος 524-526

(ανυπόγραφο), «Χρήστος Ντάλιας», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 257-258

Ντάλιας Χρήστος, «[Εικόνα από χειρόγραφο του Χρήστου Ντάλια]», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 259

Ντάλιας Χρήστος, «Θάλασσα», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 260

Ντάλιας Χρήστος, «Το τέλος», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 260

Ντάλιας Χρήστος, «Ερωτικό», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 261

Ντάλιας Χρήστος, «Ο καθρέφτης», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 261-262

Ντάλιας Χρήστος, «XLVIII [Γεύτηκε τον καρπό]», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 262

Ντάλιας Χρήστος, «XLIX [Κυριακή, συννεφόκαμα]», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 262-263

Ντάλιας Χρήστος, «I [Άρρωστη περιπλάνηση]», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 263

Ντάλιας Χρήστος, «II [Ιπτάμενη ελισσόμενη γεύση]», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 263

Ντάλιας Χρήστος, «III [Ρήμαξε το σπίτι]», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 264

Ντάλιας Χρήστος, «XXXVI [Αόριστη η γνωριμία για πολλοστή φορά]», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 264

Ντάλιας Χρήστος, «Με τα κυάλια», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 265

Ντάλιας Χρήστος, «Οι χειρισμοί», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 265-266

Ντάλιας Χρήστος, «Άλλη ζωή», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 266

Ντάλιας Χρήστος, «Τι περιττεύει, τι φεγγοβολεί», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 266

Ντάλιας Χρήστος, «Με το μαρκαδόρο», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 267

Ντάλιας Χρήστος, «Για τους αφανείς», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 267

Ντάλιας Χρήστος, «Το πέρασμα», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 267

Ντάλιας Χρήστος, «1 [Περίμενα την άνοιξη να μου μιλήσει]», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 268

Ντάλιας Χρήστος, «Αυτός ο ήλιος», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 268

Ντάλιας Χρήστος, «Σκουλίκια και βροχή», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 268-269

Ντάλιας Χρήστος, «Πτώση», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 269

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Η ποίηση του Χρήστου Ντάλια», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 270-282

Μπακιρτζής Χαράλαμπος, «Επικήδειος της Εταιρίας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 283-284

Μπακιρτζής Χαράλαμπος, «Ονειροπαρμένε ναύκληρε», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 285

Μπακιρτζής Χαράλαμπος, «Στην ωραιότητά σου», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 285

Μπακιρτζής Χαράλαμπος, «Στον Άγιο Γεώργιο των Ελλήνων», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 285

Σαμαρά Ζωή, «Εισαγωγικό σημείωμα [Yves Frontenac]», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 286

Frontenac Yves, «Όνειρο ήταν λοιπόν;», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 287-289

Frontenac Yves, «Μια έμμονη ιδέα», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 289

Ριζάκης Κώστας, «Λαβύρινθος φόβος», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 290

Ριζάκης Κώστας, «Κόκκινες τρυφερές μητέρες μου», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 290

Ριζάκης Κώστας, «Η κηλίδα μου βρέφος», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 291

Πεντζίκης Γρηγόρης, «Οδυσσέας Ελύτης: Μια λύπη άγνωστης γενεάς», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 292-309

Παπάνας Νίκος, «[Theodor Storm, σημείωμα του μεταφραστή]», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 310

Storm Theodor, «Υάκινθοι», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 310

Storm Theodor, «Η αγάπη του ζητιάνου», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 311

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Η ελληνική βιβλιογραφία του Λευκαδίου Χερν», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 312-315

Λουκίδου Ευτυχία-Αλεξάνδρα, «Οι μέλισσες είχανε φύγει», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 316

Τσεδίκ Κορνηλία, «Είμαι παιδί», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 316

Μαραγκοζάκη Σωτηρία, «Τα προμελετημένα ή τελευταία ευκαιρία», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 317-319

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Για την πόλη (27, 28)», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 320-331

Μήττα Δήμητρα, «Περικλή Παγκράτη, Χρόνος αντίμαχος», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 332-333

«Αβλεψίες», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 333

«Περιεχόμενα ΜΔ΄ τόμου (1998)», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 334-336

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 337-342

«Εκδόσεις Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 343-344