Είστε εδώ

Μπακιρτζής Χαράλαμπος, «Επικήδειος της Εταιρίας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 283-284