Είστε εδώ

Σαμαρά Ζωή, «Εισαγωγικό σημείωμα [Yves Frontenac]», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 286