Είστε εδώ

Storm Theodor, «Η αγάπη του ζητιάνου», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 311