Είστε εδώ

Ντάλιας Χρήστος, «Ο καθρέφτης», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 261-262