Είστε εδώ

Λουκίδου Ευτυχία-Αλεξάνδρα, «Οι μέλισσες είχανε φύγει», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 316