Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Χρήστος Ντάλιας», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 257-258