Είστε εδώ

Ντάλιας Χρήστος, «II [Ιπτάμενη ελισσόμενη γεύση]», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 263