Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Η ελληνική βιβλιογραφία του Λευκαδίου Χερν», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 312-315