Είστε εδώ

Frontenac Yves, «Μια έμμονη ιδέα», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 289