Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Η κηλίδα μου βρέφος», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 291