Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1983, τεύχος 338-340

(ανυπόγραφο), «Τα ποιήματα του τεύχους», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 49

(ανυπόγραφο), «Η λόγια παράδοση και οι περιπέτειές της σήμερα», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 49-50

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Αστική κοινωνία (με αφορμή το νέο βιβλίο διηγημάτων του Πέτρου Χάρη Ρεμβασμός στο χάρτη)», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 51-62

Βαρβέρης Γιάννης, «Ο θάνατος το στρώνει [Ι-Χ]», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 63-68

Βέης Γιώργος, «Η χαρά του άλλου κόσμου», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 68

Βέης Γιώργος, «Ρετιρέ με θέα», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 68-69

Βέης Γιώργος, «Ένα πουλί», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 69

Βέης Γιώργος, «Συγκεκριμένα πράγματα», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 69

Βέης Γιώργος, «Εκδρομικό», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 70

Βέης Γιώργος, «Το βρώμικο δόντι της πόλης», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 70

Βέης Γιώργος, «Από το απόγευμα ενός αεροστάτου», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 70-71

Βέης Γιώργος, «Όχι σήμερα», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 71

Λαμπρέλλης Δημήτρης, «Η επίσκεψις», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 71

Λαμπρέλλης Δημήτρης, «Ανάσπαση», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 72

Λαμπρέλλης Δημήτρης, «Ο φράχτης της Ανθήλης», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 72

Λαμπρέλλης Δημήτρης, «Ένα δωμάτιο χωρίζεται σε δύο τοπία», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 72-73

Λαμπρέλλης Δημήτρης, «Η αγρύπνια των ονομάτων», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 73

Μερκενίδου Ελένη, «Διάλογος νημερτής-τριών δευτερολέπτων (στον αισθησιοβιούντα)», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 74-75

Παππά Λένα, «Φθορά», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 75-76

Παππά Λένα, «Καθημερινά», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 76-77

Παππά Λένα, «Εγκώμιο», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 77

Βάζρα Πέρσα, «Μικρό μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 78

Βάζρα Πέρσα, «Μαύρο και άσπρο», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 79

Βάζρα Πέρσα, «Ένα», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 79-80

Λαμπελέ Φούλα, «Απόπειρες φυγής. Βιεννέζικη Σουίτα», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 81-86

Μιχελάκης Γιώργος, «Επιστρέφει», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 87

Μιχελάκης Γιώργος, «Αποκαΐδια», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 87

Μιχελάκης Γιώργος, «Η πέτρα», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 87

Μουρέλος Γιώργος, «Δημήτρης Ο. Θοιβιδόπουλος, Δεξίωσις, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 88-91

Μουρέλος Γιώργος, «Χρήστου Ντάλια,Tου χώρου, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 91-93

Ραΐζης Μάριος Βύρων, «Απόστολου Σαχίνη, Τετράδια Κριτικής, Δεύτερη σειρά», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 93-96