Είστε εδώ

Βέης Γιώργος, «Ένα πουλί», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 69