Είστε εδώ

Βέης Γιώργος, «Η χαρά του άλλου κόσμου», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 68