Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Διάλογος νημερτής-τριών δευτερολέπτων (στον αισθησιοβιούντα)», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 74-75