Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η λόγια παράδοση και οι περιπέτειές της σήμερα», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 49-50