Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Αστική κοινωνία (με αφορμή το νέο βιβλίο διηγημάτων του Πέτρου Χάρη Ρεμβασμός στο χάρτη)», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 51-62