Είστε εδώ

Μουρέλος Γιώργος, «Χρήστου Ντάλια,Tου χώρου, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 91-93