Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Τα ποιήματα του τεύχους», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 49