Είστε εδώ

Βάζρα Πέρσα, «Ένα», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 79-80