Είστε εδώ

Κριτική, έτος 1960, τεύχος 11-12

Κ, «[Σημείωμα για τον Roland Barthes]», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 200

(ανυπόγραφο), «[Σημειώματα για ζητήματα διάθεσης του περιοδικού]», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 225

Barthes Roland, «Ο βαθμός μηδέν της γραφής», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 189-196

Roudaut Jean, «Μικρή εισαγωγή στα κείμενα του R. Barthes», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 197-200

Δάλλας Γιάννης, «Ο Σολωμός πριν και μετά το βίωμα. Παραλληλίες», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 201-214

Φράγκος Βασίλης, «Το πνευματικό πρόβλημα του αιώνα μας», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 215-225

Βακαλό Ελένη, «Θέματα. Η ευθύνη στην τέχνη», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 226-228

Αναγνωστάκης Μανόλης, «Θέματα. Συνθήματα και πραγματικότητα», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 229-233

Σινόπουλος Τάκης, «Τα βιβλία. Κλείτου Κύρου: Κραυγές της νύχτας», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 233-235

Μουλλάς Παναγιώτης, «Τα βιβλία. Τηλ. Αλαβέρα: Το μισό του φεγγαριού», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 235-237

Αναγνωστάκης Μανόλης, «Τα βιβλία. Ποιητικά βιβλία και ποιητές», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 237-239

Κύρου Κλείτος, «Ο κινηματογράφος. Πόλεμος και πολεμικές ταινίες», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 240-245

Λαμπρίδης Μανόλης, «Απόψεις και συζητήσεις. Προβλήματα τέχνης και κριτικής», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 246-248

«Νίκου Καχτίτση Το ενύπνιο Θεσσαλονίκη 1960», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Γιώργος Χειμωνάς Πεισίστρατος Θεσσαλονίκη 1960», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Δημήτρης Χριστοδούλου Μετά το ανακλητικό Αθήνα 1960», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Philips», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Φωτογραφικά προϊόντα Ilford», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. (οπισθόφυλλο)