Είστε εδώ

Barthes Roland, «Ο βαθμός μηδέν της γραφής», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 189-196