Είστε εδώ

«Δημήτρης Χριστοδούλου Μετά το ανακλητικό Αθήνα 1960», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. (έσω οπισθόφυλλο)