Είστε εδώ

Δάλλας Γιάννης, «Ο Σολωμός πριν και μετά το βίωμα. Παραλληλίες», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 201-214