Είστε εδώ

Σινόπουλος Τάκης, «Τα βιβλία. Κλείτου Κύρου: Κραυγές της νύχτας», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 233-235