Είστε εδώ

«Φωτογραφικά προϊόντα Ilford», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. (οπισθόφυλλο)