Είστε εδώ

Roudaut Jean, «Μικρή εισαγωγή στα κείμενα του R. Barthes», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 197-200