Είστε εδώ

Λαμπρίδης Μανόλης, «Απόψεις και συζητήσεις. Προβλήματα τέχνης και κριτικής», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 246-248