Είστε εδώ

Μουλλάς Παναγιώτης, «Τα βιβλία. Τηλ. Αλαβέρα: Το μισό του φεγγαριού», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 235-237