Εξώφυλλο

Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση

Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία

του Φάνη Κακριδή
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών

Κατάλογοι

Αρχαίες ελληνικές γραμματολογίες

R. Flacelière, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας (1962): μετάφρ. Γ. Δ. Βανδώρος και Ε. Κάζου-Βανδώρου, Αθήνα (Παπαδήμας) 1974.

Α. Lesky, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας (21963): μετάφρ. Α. Τσοπανάκης, Θεσσαλονίκη (Αδελφοί Κυριακίδη) 51981.

Α. Γεωργοπαπαδάκος, Ελληνική γραμματολογία, από τις αρχές ως το τέλος του 6ου μ.Χ. αιώνα, Θεσσαλονίκη (Μόλχο) 21968.

J. de Romilly, Αρχαία ελληνική γραμματολογία (1980): μετάφραση Θ. Χριστοπούλου-Μικρογιαννάκη, Αθήνα (Καρδαμίτσα) 1988.

Ρ. Ε. Easterling και Β. Μ. W. Knox, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας (1985): μετάφρ. Ν. Κονομής, Χ. Γρίμπα και Μ. Κονομή, Αθήνα (Παπαδήμας) 1990.

Η. G. Nesselrath, Εισαγωγή στην αρχαιογνωσία, τ. Α' Αρχαία Ελλάδα (1997): μετάφρ. I. Αναστασίου, I. Βάσσης, Σ. Κοτζαμπάση, Θ. Κουρεμένος και Π. Κυριακού, Αθήνα (Παπαδήμας) 2001.

S. Saïd, Μ. Trédé και Α. Boulluec, Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας (1997): μετάφρ. Β. Πόθου και Α. Κυριαζόπουλος, Αθήνα (Παπαζήσης) τ. 1, 2001· τ. 2, 2004.