Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

SCHILLER, Friedrich

9 εγγραφές [1 - 9]

Friedrich SCHILLER

Σεμέλη [1782] (μετ. Ν. Α. Σερεσλής, 1965)

Friedrich Schiller. 1965. "Σεμέλη". Μετ. Νίκος Α. Σερεσλής. Νέα Εστία 912 (1 Ιουλίου 1965): 838-897.

Friedrich SCHILLER

«Διθύραμβος» [1796] (μετ. Θρ. Σταύρου, χ.χ.)

Θρασύβουλος Σταύρου. χ.χ. Στο ζυγό του στίχου μου. Μεταφράσεις ποιημάτων. Αθήνα.

Friedrich SCHILLER

«Η ελευσίνια γιορτή» [1798] (μετ. Θρ. Σταύρου, χ.χ.)

Θρασύβουλος Σταύρου. χ.χ. Στο ζυγό του στίχου μου. Μεταφράσεις ποιημάτων. Αθήνα.

Friedrich SCHILLER

«Κασάντρα» [1802] (μετ. Θρ. Σταύρου, χ.χ.)

Θρασύβουλος Σταύρου. χ.χ. Στο ζυγό του στίχου μου. Μεταφράσεις ποιημάτων. Αθήνα.

Friedrich SCHILLER

«Κασσάνδρα» [1802] (μετ. Γ. Μαρκοράς, χ.χ.)

Γεράσιμος Μαρκοράς. 1950. Άπαντα. Αναστύλωση: Γ. Βαλέτας. Αθήνα: Πηγή.

Friedrich SCHILLER

«Οι γερανοί του Ίβυκου» [1797] (μετ. Θρ. Σταύρου, χ.χ.)

Θρασύβουλος Σταύρου. χ.χ. Στο ζυγό του στίχου μου. Μεταφράσεις ποιημάτων. Αθήνα.

Friedrich SCHILLER

«Τα νικητήρια» [1803] (μετ. Θρ. Σταύρου, χ.χ.)

Θρασύβουλος Σταύρου. χ.χ. Στο ζυγό του στίχου μου. Μεταφράσεις ποιημάτων. Αθήνα.

Friedrich SCHILLER

«Το δαχτυλίδι του Πολυκράτη» [1797] (μετ. Θρ. Σταύρου, χ.χ.)

Θρασύβουλος Σταύρου. χ.χ. Στο ζυγό του στίχου μου. Μεταφράσεις ποιημάτων. Αθήνα.

Friedrich SCHILLER

«Το παράπονο της Δήμητρας» [1796] (μετ. Λ. Μαβίλης, 1915)

Λορέντζος Μαβίλης. 1915. Τα Έργα του Λορέντζου Μαβίλη. Αλεξάντρεια: Γράμματα.